wz

Obsah tohoto souboru:
Martin Tlustý - CV
Příloha č.1: Doporučující dopis od posledního zaměstnavatele
Příloha č.2: Doporučující dopis od dlouhodobého klienta
Příloha č.3: Doporučující dopis od dlouhodobých klientů
Příloha č.4: Foto stavby, kde byl MT stavbyvedoucím dodavatele technologie
Příloha č.5: Křestní a oddací listCV --- MARTIN TLUSTÝ    ZÁKLADNÍ OSOBNÍ ÚDAJE
    68-letý ekolog, konzultant, technik
    se 44 lety odborné praxe.

NAROZEN

2. listopadu 1949 v Praze Bubenči

STAV

ženatý (Kateřina Tlustá)

děti

Nikola *22.6.1973
Marika *14.7.1974 ... vnuci Matěj *16.2.2007 + Theodor *18.12.2014

ADRESA:
trvalá:
pro poštu:


Římov, Dolní Vesce 1, 373 24
Michnova 2, Praha 11, 149 00

TELEFON
mobil

+420 607 883 661
(free tarif Vodafone)

E-MAIL mjtlusty@gmail.com

WEBY

www.mjt.wz.cz

www.devitalizace.wz.cz, atd.

IČO a DIČ
viz též:
(zadat IČO)

16 120 175 a CZ491102141
seznam překladatelů bohemica.com
registrace firmy na ARES

Zdrav. karta

- viz www.izip.cz

VZDĚLÁNÍ

01.01.1971-30.09.1973
01.09.1968-02.08.1970

1986-1989
2 obory na Stavební fakultě ČVUT:
Architektura
- 3 ročníky
(komunisté neumožnili dokončení z politických důvodů; viz doklad rehabilitační komise)
Ekonomika a řízení stavebnictví (3 ročníky -dálkově)
7-8/1980     Stáž na McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada

01.09.1965-31.08.1968
1975-1976
2 střední školy:
SVVŠ (přírodovědná větev) ........ na spoluzaci.cz
SPŠ Stavební Josefa Gočára ... na spoluzaci.cz
1989 Institut pro zaměstnance Magistrátu hl. m. Prahy
1.10.2008-3.6.2009 Pedagogika pro asistenty pedagoga u www.vzsk.cz
zápočtové práce: J.A.Komenský, Socha z montážní pěny
závěrečná práce: Začlenění nepálského chlapce do českého prostředí
Krátký výčet             co mi daly které školy pro každodenní život

Znalost cizích jazyků:

dobře A (státnice, praxe), pasivně N, R, dobře Slovensky, atd.
Počítačová gramotnost: MS Windows, Office (Word, Excel, FrontPage), Google, Skype, web design
(www.mjt.wz.cz,   www.ester.euweb.cz,   www.devitalizace.wz.cz,   www.etre.wz.cz,   www.oil-saving.wz.cz,   www.him-cz.wz.cz,   www.nisim.wz.cz,   www.izrael-mjt.wz.cz)
Řidičský průkaz: A + B + C + E + T;
1974: 32h školení řidičů z povolání    2006: profesní průkaz C+E, 1972: pilotní kurz na větroně
PRAXE

16.5.1991 -> dosud  jako OSVČ:
5/04-dosud Zprostředkování pobytu v UK s bezplatnou pomocí při hledání práce
10/97-11/98 Envirosource - CSI (1155 Business Center Drive, Horsham, PA. 190443454, USA, Tel. 001-0215 9565440; www.enso.net); instalace míchacího centra pro odsíření EOP (www.eop.cz ) v ceně 500 mil. Kč; subdodavatel pro JGC; funkce: zástupce CSI, stavební dozor za CSI, stavbyvedoucí za CSI (40.000,-/ měsíčně)
1-10 / 1997 JGC Corporation (14-1, Bessho 1-chome, Minamiku, Yokohama 232, Japonsko, Tel. 045-7217190, www.jgc.co.jp) gen. dodavatel odsíření elektrárny EOP;  funkce: asistent zástupce CSI Kenta Powelsona: Kentpowelson@juno.com. (30.000,- + ubytování)
1992-1995 Magistrát hl.m.Prahy; funkce: poradce v oboru Ž.P. jmenovaný pražským primátorem pro výbor zastupitelstva hl.m. Prahy.
16.05.1991-dosud Konzultace, expertízy, odborné anglické překlady.


2.4.1974 - dosud  jako ZAMĚSTNANEC:
od 02.03.2012 - navždy
důchod
01.08.2006- 29.2.2012
(= 5 let + 7 měsíců)
Zařízení pro děti - cizince (www.ddc.cz, IČO 86 595 971): asistent pedagoga - noční Výkaz 2009  Výkaz 2010   Výkaz 2011   Výkaz 2012 (do února)
(1.6.-31.7. 1/2, celý úvazek od 1.8.2006: 10310 + přípl.1000 =11310,
od 1.1.2007: 5.tř.+12.st.= 13190 + přípl.1100=14290,
od 1.6.2009: 13660 +641 os.př.+600 dle"§129ZPa§8odst2skIINV" = 14901,-Kč)
01.01.2009- 31.12.2009
Židovské muzeum (www.jewishmuseum.cz/): odpolední recepční (pracovní dny od 14:00 do 17:00) (100,-Kč / hodinu)
10.09.2002-31.07.2004 Lauderovy školy (www.lauder.cz): vrátný (5.tř.+11.st.= 12.730,-Kč)
01.01.1989-15.05.1991

Magistrát hl.m. Prahy (www.praha-mesto.cz), odbory Dopravy a Ochrany ŽP; funkce:
vedoucí odborný referent, zástupce vedoucího oddělení pro hospodaření s odpady v celé Praze
1984-31.12.1988


VVÚ Stavebních závodů Praha (pozdější název VVÚ IPS Praha): funkce: samostatný konstruktér,
výzkumný a vývojový pracovník   a  autor a spoluautor mnoha publikací
(např.
Ekologie města (Prahy) = 5 výročních zpráv pro ateliér ŽP ÚHAM, Ekologie ve stavebnictví , aj.)
(4.-17.7.1987 NDR Binz)
1982 - 1983 ČHMÚ (www.chmi.cz): překladatel a dokumentátor anglické tech. literatury.
01.07.1982- CASD (www.casd.cz): dělník na stavbě nového kostela
27.08.1979   ---   13.03.1982 invalidní důchod po úrazu na stavbě
01.01.1977-26.08.1979
KZSP Č.B.: zedník, mistr PSV, mistr HSV a stavbyvedoucí
(Krajský zemědělský stavební podnik České Budějovice; nástup asi 1340,-, pak asi 1800,-)
01.01.1976-30.11.1976 Pražské vodárny (www.pvk.cz): strojník
02.04.1974-29.12.1975 Dopravní podnik hl.m. Prahy (www.dp-praha.cz): řidič
7-8 / 1969 (prázdniny) Pochin´s (pochins.plc.uk): dělník na stavbě UMIST, Manchester, UK (10 £/týden)
7-8 / 1968 (prázdniny) J.N. Farmer-Little: dělník na stavbě ve Walesu v UK (10 £/týden)2000 - dosud:   Všeobecně prospěšné instituce:
2000-2007 ----- místopředseda zdravotní komise Svazu pacientů ČR
1991 - dosud:   Křesťanské instituce:
1991-dosud ----- tlumočník anglických kázání
1992-1994 ----- první celonárodní vice-prezident české pobočky mezinárodní a mezidenominační organizace
        Misie času žně (HIM, Harvest International Ministries - CZ, viz též www.him-cz.wz.cz)
----- zakladatel Biblické Univerzity HIM (česká pobočka Harvest International Bible College)
----- člen poradního sboru univerzity BU HIM
1993-1994 ----- prezident nadace Misie času žně
1991-1992 ----- první celonárodní vice-prezident české pobočky mezinárodní a mezidenominační organizace
        FGBMFI (Full Gospel Business Men's Fellowship Int., www.fgbmfi.cz)

3 kontakty na lidi, kteří mne mohou doporučit:
(viz též jejich doporučení, uvedená níže)

1) David Lizzi, lizzis@comcast.net , www.deltaducon.com
Můj nejvyšší nadřízený v USA v době, kdy jsem pracoval jako asistent zástupce, zástupce a nakonec stavbyvedoucí za americkou společnost CSI.
2) Roger and Rebecca Buckland, buck@ti.cz, http://buckland.foreignmissions.com
Američané, pastor se ženou; pro které jsem tlumočil asi 5 let.
3) William and Melinda White, wilmelwhite@hotmail.com
Američané, pastor se ženou; tlumočil jsem pro ně asi 10 let.


NAHORU


Příloha č. 1

Doporučující dopis od posledního zaměstnavatele

ENVIROSOURCE

============== TECHNOLOGIES

1155 Business Center Drive

Horsham, PA, 19044-3454, USA

15. dubna 1999

Pro:    všechny potenciální zájemce

Věc:    Posudek na Martina Tlustého

Envirosource (známá též jako CSI) je společnost, která provádí výstavbu zařízení "na klíč" jak v oblasti zařízení pro tepelné elektrárny, tak pro ocelářský průmysl. Společnost usiluje o zabezpečování nejlepších možných služeb a hodnot pro své klienty. Protože provádíme obojí - jak projekci, tak provádění těchto zařízení, máme neustálou potřebu zaměstnávat kvalifikované pracovníky, kteří by dohlíželi a asistovali při veškerém stavebním úsilí, aby odpovídalo projekčním hodnotám, limitům rozpočtu a harmonogramu realizace projektu. Proto byla vytvořena funkce asistenta našeho stavbyvedoucího.

Martin Tlustý byl zaměstnán jak jako tlumočník, tak jako asistent stavbyvedoucího CSI. Martin zajišťoval vynikající všestranné technické vedení jednání s našimi subdodavateli během našeho "Českého" projektu za 500 milionů.

Některé z klíčových povinností, které Martin zabezpečoval:

  • Martin vždy zajišťoval soulad provádění prací s projektem. Když se objevily problémy, řešil je Martin okamžitě a zabránil tak možným nákladům ze zpoždění vůči harmonogramu.
  • Martinova výjimečná schopnost koordinovat a dozorovat aktivity všech našich českých subdodavatelů zaručovala, že náš projekt bude úspěšně dokončen.
  • Martinův výkon při jednání s klienty společnosti a zabezpečování strategie projektu a dodržování postupů a norem byl nepřekonatelný.
  • Martin byl velice obratný při udržování veškeré dokumentace o průběhu projektu, což je zásadně důležité pro koordinaci posloupnosti výstavby a neustálou dostupnost aktuálních dat.
  • Martin byl důležitým přínosem pro naši společnost, vydávajícím ze sebe vždy 110%. Nikdy neváhal udělat něco nad rámec svých povinností (jít do nepohody), aby zajistil, aby byl projekt dokončován podle harmonogramu nebo s předstihem. Martin byl zapojen v "Českém" projektu od 8. ledna 1997 až do jeho dokončení 30. listopadu 1998.
    Byl jmenován též stavbyvedoucím za CSI od 14 září 1998 až do dokončení stavby 30. listopadu 1998. Protože naše společnost neměla žádný další zahraniční projekt v oblasti České republiky, byl poté Martin uvolněn. Můj osobní názor je, že Martin Tlustý by byl hodnotným zaměstnancem v každé oblasti činnosti, která by po něm byla vyžadována.

Pokud byste si přáli se mnou hovořit o Martinovi a obsažném výčtu jeho schopností, zavolejte mi kdykoli bez obav na číslo 610-695-9704 v USA.

David Lizzi Sr., ředitel odborné projekce
(v současné době Vice-President Inženýringu v Delta/Ducon
- www.deltaducon.com; e-mail dlizzi@delta.ducon.com )

 


NAHORUPříloha č. 2
Doporučující dopis od dlouhodobého klientaMezinárodní letniční společenství

International Pentecostal Fellowship
(známé též jako United Pentecostal Church - UPC; viz též www.upci.net/missionaries/buckland/ či www.upci.org)
_____________________________________________________________________
Týnská ulice 7, 110 00 Praha 1, Tel.: 241 442 434, mobil: 602 334 523

8. srpna 1998

Pro všechny potenciální zájemce:

Měl jsem tu výsadu znát MARTINA TLUSTÉHO po minulé tři roky.
Martin v současné době s námi spolehlivě pracuje jako tlumočník a odvádí vynikající práci. Jeho znalost anglického jazyka je mimořádně dobrá. Martin má i znalosti gramatiky, umožňující překlady písemných materiálů (literatury, knih, atd.) z angličtiny do češtiny, jak to již dosvědčil při práci pro nás v minulosti.

Je velmi spolehlivý v závazcích vůči nám. Je vždy čestný ve svých vztazích a je příkladem křesťanského charakteru.

MARTIN TLUSTÝ získal zkušenosti v mnoha oblastech zodpovědnosti, jak je možno vidět z jeho životopisu. Protože ze všeho se zdá, že má schopnost zorientovat a adaptovat se rychle v nových situacích a jeho přítomnost je užitkem pro ty, kdo jsou kolem něho, vysoce bych ho proto doporučil.

Pokud byste měli jakékoli doplňující dotazy, neostýchejte se mi zavolat na výše uvedená čísla.


Upřímně,
Roger Buckland
Misionář v České republice a na SlovenskuNAHORU


 

Příloha č. 3
Doporučující dopis od dlouhodobých klientů Williama a Melindy Whitů
- formou odpovědí na dotazy od UK překladatelské agentury
  (která se rozhodovala, zda zadá MT překlady)
From: "will white" wilmelwhite@hotmail.com , Date: Tue, August 02, 2005 7:55 pm
Subject: Request for reference for Mr. Martin Jiri Tlusty

1. In what capacity is the applicant known to you, e.g. translator, interpreter, proofreader, colleague?
Mr. Tlusty worked with us as our interpreter at the "Open Door" Church in Prague.  He also did innumerable translation works for us.  His ability to interpret English to Czech was remarkable and he was able to stand before crowds of people and do this on the spot.  He was and is a complete asset to us.
2.i) How much translation and/or interpreting /other work has the applicant done for you? 
Mr. Tlusty has made himself available to us for over 10 years.  He was working with us on a continual full time basis in the 90's and still avails himself whenever we are in Prague.
It would be impossible to evaluate how much work he has done for us as he was continually doing translation and interpretation for us.

ii) How recent was the last piece of work the applicant did for you? 
Through the wonders of the computer age, Martin has been in contact with us through email and always avails himself whenever we have a need.
iii) Were there any reasons why you would not consider using the applicant again? 
No...we highly recommend him to anyone who would inquire.  Mr. Tlusty is able to perform any duties in regards to interpretation and translation with precision and intelligence.
iv) Does the applicant respect deadlines? 
Yes, absolutely.  He is most reliable.
3. Which language(s) has the applicant undertaken for you? 
English to Czech and Czech to English
4. What kind of work has been undertaken by the applicant?
He has translated brochures, flyers, applications, songs, government applications, rental leases, and a host of various papers.  He has interpreted live in front of audiences repeatedly as well as one on one.  He is very intelligent and is able to effortlessly translate our American "idioms" and phrases to be understood by Czechs.  He was and is a valued person in our work.
5. Have you always been entirely satisfied with the work produced by the applicant?
Absolutely yes.
6. Does the applicant have a friendly and professional manner?
He is not only friendly and professional, he is able to handle any situation with grace and finesse.
7. Is the applicant easily contactable?
Yes.

Using the following please choose the number you feel is appropriate to grade the applicant.
Please rate the applicant on a 1-to-10 scale where 10 means "excellent" and 1 means "very poor."
YOUR RATING (1-10)
Language skills - style, grammar,
spelling, use of current terminology:         10

Quality of work undertaken:                  10
Computer and IT literacy:                      10
Presentation of work:                            10
Ability to work under pressure:               10
Ability to meet an agreed deadline: 10
Initiative:                                            15 (yes, I mean 15)
Reliability:                                          10
Integrity:                                            15
Professional approach,
attitude and helpfulness:                        10


Thank you for contacting us with regards to Martin Tlusty.  We assure you that he is a skilled interpreter and translator.  That combined with him being a man of great character, it is with no reservation that we recommend him most highly for any work in any capacity.  We are sure you will not regret having him a part of your team.  Please feel free to contact us if we can be of any further assistance.

Will and Melinda White

 


NAHORUPříloha č. 4:
Fotografie míchacího centra v EOP

- stavba za 500 milionů Kč, kde Martin Tlustý zastupoval amerického dodavatele veškeré technologie - CSI - EnviroSource (vč. funkce stavbyvedoucího), viz též:
www.eop.cz a www.enso.net .

  


NAHORUPříloha č. 5:
Křestní a oddací listNAHORU


*
*
*